O mapách a atlasoch

Zemepisná sieť

5. října 2012 v 11:41 | Katka
Pomocou siete pomyslených čiar okolo celej zemegule vieme presne určiť, ako ďaleko na sever alebo na juh, na východ či na západ sa nachádza určité miesto. Zemepisná sieť je tvorená rovnobežkami a poludníkmi.

Zemeguľa na mapách

18. srpna 2011 v 15:03 | Katka
Mapa ukazuje, kde sa čo nachádza. Mapou celej Zeme je glóbus, ktorý je jej priestorovým zobrazením. Tvorcovia máp (kartografi) zobrazujú zemeguľu na papieri, čiže dvojrozmerne. Zobraziť guľatú Zem na dvojrozmerných mapách nie je jednoduché. Guľu treba rozdeliť na dve polovice a obe pologule treba zobraziť plošne. Nejde to bez toho, aby sa niektoré časti natiahli a iné zasa stiahli. Bez deformácií niektorých oblastí, vzdialeností alebo smerov sa dvojrozmerná mapa guľatej Zeme nedá urobiť.

Použitá literatúra: Školský atlas
Foto: Internet

Ročné obdobia

10. srpna 2011 v 8:53 | Katka
Zem obieha okolo Slnka a zároveň sa otáča okolo imaginárnej osi, ktorá spája severný a južný pól. Zemská os nie je rovnobežná s osou Slnka, ale sa od nej odkláňa o 23,5°. Preto sú severná a južná pologuľa striedavo raz k Slnku privrátené a raz zasa odvrátené.

Planéta morí, planéta pevniny

10. srpna 2011 v 8:38 | Katka
Zemeguľu možno rozdeliť aj na pologuľu morí a pologuľu pevniny. Na pologuli pevniny je väčšia časť zemskej pevniny, na pologuli morí dominujerozľahlý Tichý oceán. Pri pohľade na pologuľu morí sa zdá, že Zem je takmer celá pokrytá moriami.

Zemeguľa z rozličných pohľadov

10. srpna 2011 v 8:23 | Katka
Keďže Zem je guľatá, možno z nej z istého bodu vidieť vždy iba polovicu. Táto polovica sa nazýva hemisféra, čo znamená pologuľa. Hemisféry sú teda dve - jednu z nich vidieť, druhú nie. Keď sa dve hemisféry spoja, vznikne jedna kompletná sféra.

Tvary Zeme

8. srpna 2011 v 9:39 | Katka
Vlhká Zem
V oblastiach rovníka, kde je po celý rok vlhko a teplo, sa nachádzajú tropické dažďové pralesy. Hoci tieto husté a vlhké lesy pokrývajú len 7% pevniny Zeme, tvoria jej najbohatšie ekosystémy. Rastie v nich viac druhov rastlín a žije viac živočíšnych druhov ako kdekoľvek inde na zemi.

Úžasná Zem

8. srpna 2011 v 9:29 | Katka
Zem je jedinečná spomedzi ôsmich planét, ktoré obiehajú okolo Slnka. Iba ona jediná má vhodné podmienky pre život, pretože v jej atmosfére je dostatok kyslíka a aj dosť vody.
 
 

Reklama