Říjen 2012

Zemepisná sieť

5. října 2012 v 11:41 | Katka |  O mapách a atlasoch
Pomocou siete pomyslených čiar okolo celej zemegule vieme presne určiť, ako ďaleko na sever alebo na juh, na východ či na západ sa nachádza určité miesto. Zemepisná sieť je tvorená rovnobežkami a poludníkmi.